portalKRS.pl
Gate-To-Information
System Gate-To-Information® to kompleksowa informacja o kontrahencie dostępna w jednym miejscu.

System Gate-To-Information (skr. G2I) jest autorskim i unikatowym w Polsce rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym automatyzację procesu pobierania i przekazywania informacji gospodarczej, kredytowej i rejestrowej. Właścicielem tego rozwiązania jest nasza siostrzana spółka Big Consulting Sp. z o.o.

G2I umożliwia zintegrowanie wielu źródeł informacji w jednym miejscu i czasie. Dane z wielu źródeł informacji przedstawiane są w postaci jednego, zintegrowanego raportu kredytowego, bądź jako niezależne od siebie raporty otrzymywane ze wskazanego źródła. Ma to ogromne znaczenie dla efektywności stosowanych w przedsiębiorstwie metod zarządzania ryzykiem kredytowym. Poniższy graf prezentuje ideę działania systemu G2I.

Wszystkie udostępniane przez nas dane są dostępne via G2I . Ponadto G2I komunikuje się m.in. z:

 • biurami informacji gospodarczej
 • BIK S.A.
 • rejestrami prowadzonymi przez ZBP (Dokumenty Zastrzeżone i Bankowy Rejestr)
 • własnymi bazami Klientów

Więcej o Gate-To-Information >>OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT