portalKRS.pl
Anti-Money Laundering
Raport Anty-Fraud (AF) - badanie otoczenia firmy - to automatyczna weryfikacja wszystkich podmiotów i osób powiązanych ze sprawdzaną firmą lub osobą w kilkudziesięciu źródłach informacji.

Prosta definicja Fraudu

To przestępstwo polegające na stosowaniu nieuczciwych praktyk poprzez świadome wprowadzanie w błąd w celu uzyskania korzyści np. wyłudzenia towaru, czy pożyczki przez fikcyjną, bądź niewiarygodną firmę, a także podmiot będący w upadłości.


Wygląd raportu AF

Użytkownik otrzymuje wskazanie o wystąpieniu istotnej z poziomu oceny ryzyka kredytowego informacji w poszczególnych bazach. Informacja dotyczy zarówno firmy lub osoby sprawdzanej, jak też wszystkich podmiotów i osób powiązanych. Dzięki temu, Użytkownik może w szybki sposób odkryć m.in.:

 • upadłości podmiotów i osób powiązanych (również historycznie),
 • ujawnione zadłużenie na giełdach wierzytelności, podmiotów powiązanych kapitałowo, bądź osobowo (przeszukujemy ponad 30 giełd długów)

Dodatkowo relacje łączące wszystkie weryfikowane firmy i osoby prezentowane są w formie interaktywnego grafu:Przeszukiwane bazy

Raport AF pobrany dla dowolnego podmiotu lub osoby z bazy KRS zapewnia weryfikację jej całego otoczenia (do trzeciego stopnia powiązań kapitałowo-osobowych zarówno aktualnych, jak i historycznych) w źródłach dostarczanych przez InformacjaKredytowa.pl Sp. z o.o.:

oraz ponadto w bazach:

 • dlugi.info
największa internetowa giełda długów, zapewnia weryfikację wszystkich powiązanych podmiotów oraz osób pod kątem ujawnionego zadłużenia

 • adresy wielokrotne
alert pochodzący z bazy KRS informujący o liczbie podmiotów zarejestrowanych pod adresem zarówno firmy weryfikowanej, jak też podmiotów powiązanych

 • Adresy wirtualne
raport AF umożliwia włączenie do automatycznej weryfikacji baz własnych adresów uznanych przez Klienta lub branżę za wirtualne (tzn. takich pod którymi nie jest faktycznie prowadzona działalności gospodarcza).

 • bazy własne Klienta
raport AF umożliwia włączenie do automatycznej weryfikacji baz własnych Klienta np. "czarnych list" kontrahentów.

Sposoby dostępu do danych
 • Gate-To-Information®
 • API (Application Programming Interface) - pobranie pełnego raportu AF o podmiocie lub osobie
 • Complex Report - czytelny raport wieloźródłowy dostępny po wykupieniu abonamentuOFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT