portalKRS.pl
Anti-Money Laundering
IV Dyrektywa AML zaleca sprawdzanie swoich klientów na listach sankcyjnych nie rzadziej niż raz w roku.

Podstawa prawna

AML to skrót od Anti-Money Laundering wprowadzony do polskiego porządku prawnego, jako przeciwdziałanie tzw. "praniu pieniędzy". Ustawa o przeciwdziałaniu tzw. "praniu pieniędzy" oraz finansowaniu terroryzmu, implementująca Dyrektywę 2005/60WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005r., nakłada na instytucje obowiązane m.in. obowiązek weryfikacji kontrahentów na listach sankcyjnych. Rolę kontrolną w zakresie przestrzegania przepisów pełni w tym przypadku Generalny Inspektor Informacji Finansowej, mający w kompetencje:

 • nakładania kar pieniężnych, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 750.000 zł (Art. 34c. ust.1 Ustawy)
Ponadto IV Dyrektywa AML zastąpi obecne przepisy od 25 czerwca 2017r. i nałoży obowiązek posiadania informacji o beneficjencie rzeczywistym nie tylko na instytucje obowiązane, lecz obejmie nim każdego przedsiębiorcę.


Rozwiązanie

Instytucje obowiązane pozostając w zgodzie z prawem mogą zastosować uproszczony środek weryfikacji kontrahenta na listach sankcyjnych. InformacjaKredytowa.pl Sp. z o. o. zapewni Państwu możliwość weryfikacji kontrahenta i/lub beneficjenta rzeczywistego w bazach pięciu największych światowych list sankcyjnych AML.

Regulator nie oczekuje odnalezienia na listach sankcyjnych weryfikowanej osoby lub firmy, lecz wskazania, że w wyniku sprawdzenia osoba lub firma na nich nie figuruje. Dokonując sprawdzeń za pośrednictwem naszej bazy AML, otrzymujecie Państwo pełny rejestr weryfikacji list sankcyjnych dla wszystkich sprawdzanych osób i podmiotów z oznaczeniem czasu sprawdzenia, danych sprawdzanego podmiotu lub osoby oraz przeszukanych list sankcyjnych.

Umożliwiamy Państwu:

 • jednorazową weryfikację swoich klientów w bazie AML, np. raz w roku, raz na kwartał
 • sprawdzanie na bieżąco (w czasie rzeczywistym) nowych kontrahentów

Listy sankcyjne są regularnie aktualizowane przez prowadzące je instytucje, dlatego weryfikacji dokonujemy dla Państwa w czasie rzeczywistym, co gwarantuje rzetelność sprawdzenia.


Instytucje Obowiązane
Ustawa nakłada obowiązki weryfikacji kontrahentów, m.in. na:
 • banki i instytucje finansowe
 • biura usług płatniczych
 • instytucje pieniądza elektronicznego
 • firmy i towarzystwa inwestycyjne
 • bukmacherów
 • zakłady ubezpieczeń
 • operatorów pocztowych
 • notariuszy
 • biura rachunkowe, biegłych rewidentów
 • kantory, komisy, lombardy
 • stowarzyszenia, fundacje
 • portale i domy aukcyjne
 • firmy faktoringowe
 • pośredników w obrocie nieruchomościami
 • firmy obracające kamieniami i metalami szlachetnymi
Beneficjent rzeczywisty
Ustawa definiuje termin beneficjenta rzeczywistego, jako:
 • osobę fizyczną, która jest właścicielem osoby prawnej
 • osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem w wysokości powyżej 25%
 • w pozostałych przypadkach, instytucje obowiązane mogą wskazać członków Zarządu
Sprawdzane listy sankcyjne:


Sposoby dostępu do danych:OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT