portalKRS.pl
Baza KRS
Baza KRS - to natychmiastowy dostęp do informacji o ponad 400 tys. podmiotów i 1400 tys. osób powiązanych - grafy, tabele, wykresy.

KRS to baza podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym tworzona na podstawie codziennych publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Nowe dane udostępniamy w czasie zaledwie jednej godziny od publikacji każdego numeru MSiG. Baza KRS to:
 • 586 tys. podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym ponad 495 tys. podmiotów aktywnych
 • 54 tys. spółek zagranicznych powiązanych z podmiotami KRS
 • 99 tys. podmiotów polskich powiązanych z podmiotami KRS
 • 2 554 tys. relacji pomiędzy podmiotami i osobami KRS
 • 186 tys. relacji pomiędzy podmiotami KRS
 • pełna historia wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dane powiązań podmiot-podmiot oraz podmiot-osoba
 • dane powiązań wskazanej osoby z podmiotami zarejestrowanymi w KRS wraz z historią
 • dane udziałów w formie analitycznej

Raport KRS to m.in.:
 • Historia wpisów
 • Dane rejestrowe i identyfikacyjne, adres e-mail, www
 • Zarząd i Prokura
 • Rada Nadzorcza
 • Wspólnicy
 • Zmiany w kapitale
 • Przedmiot działalności wg. PKD 2007
 • Relacje w formie grafów pomiędzy firmami i osobami
 • Zmiany relacji w formie wykresów na osi czasu
 • Struktura kapitałowa w formie wykresów kołowych
 • Zdefiniowany Beneficjent Rzeczywisty
 • Graf powiązańBaza KRS to nasz flagowy produkt. Jest ona intensywnie wykorzystywana przez dziesiątki naszych zadowolonych klientów, m.in. do:
 • tworzenia własnych raportów handlowych - usługa dla wywiadowni
 • przyporządkowania (mapowania) posiadanych zasobów np. NIP-Regon-KRS
 • oczyszczania własnych wpisów z nieaktualnych rekordów, bądź duplikatów
 • wyszukiwania powiązań w działaniach Anty-Fraudowych
 • wyznaczania Beneficjenta Rzeczywistego
 • analizowania struktur kapitałowych

Sposoby dostępu do danych:
 • API - pobranie pełnego raportu o podmiocie lub osobie
 • Gate-To-Information®
 • PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych
Alerty KRS
Alerty KRS to ostrzeżenia/flagi pokazujące zmiany lub wystąpienie wrażliwych informacji w badanej spółce. Są one niezwykle przydatne w działaniach Anty-Fraudowych. Parametry Alertów można definiować samodzielnie dla kryteriów:
 • adresy wielokrotne - informacja, jeśli podmiot jest powiązany adresowo z innymi firmami w KRS
 • młody podmiot - np. do pół roku działalności lub podmiot nieaktywny
 • zmiany: Zarządu, adresu, właściciela, przekształcenia
 • wystąpienie zdarzeń prawnych
 • niezłożenie w terminie sprawozdań finansowych za miniony okres
 • ta sama osoba jako członek Zarządu i właściciel
 • niski kapitał np. poniżej 5 tys. zł
 • jednoosobowy Zarząd
 • obcokrajowiec w Zarządzie lub wśród właścicieli
 • młoda osoba w Zarządzie lub wśród właścicieli np. w wieku poniżej 30 lat
 • nieustalony udziałowiec np. powyżej 4% udziałów
 • wrażliwe PKD np. handel stalą, paliwami ...

 • Dla większości Alertów parametry takie jak np. młody członek zarządu, wskazane PKD, niski kapitał podlegają konfiguracji dla każdego użytkownika.

  Więcej o prezentacji danych KRS >>

OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
  03-838 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT