portalKRS.pl
InformacjaKredytowa.pl
Dzięki nowoczesnej technologii pozyskiwanie pełnej wiedzy o kontrahencie w czasie rzeczywistym jeszcze nigdy nie było tak proste i szybkie.

Już od ponad 7 lat wspieramy firmy leasingowe, pożyczkowe, banki, dostawców usług masowych, wywiadownie gospodarcze, firmy windykacyjne i kancelarie prawne w zakresie weryfikacji firm i osób oraz dostarczania informacji rejestrowych i o powiązaniach.

Nasze rozwiązania sprawdzaj± się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest natychmiastowa i aktualna informacja o wiarygodności kontrahenta. Jesteśmy dostawcą szeroko rozumianej informacji gospodarczej i kredytowej, a także firmą specjalizującą się w rozwi±zaniach IT ułatwiających codzienną pracę z danymi.

Nasza oferta jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb informacyjnych każdego Klienta - zarówno w zakresie wolumenów sprawdzeń, jak też samego wyboru źródeł informacji.

InformacjaKredytowa.pl to w 100% polski kapitał.


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powi±zania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywi¶ci
GIEŁDY WIERZYTELNO¦CI
100 tys. zobowi±zań z ponad 30 giełd
Wyszukiwanie po NIP
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁO¦CI
Upadło¶ci i układy ogłaszane w s±dach upadło¶ciowych
UPADŁO¦CI MSiG
Baza ponad 3500 upadło¶ci
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowi±zania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
REJESTRY GIO¦
Rejestry Inspekcji Ochrony ¦rodowiska
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
  • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
    ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
    03-838 WARSZAWA
    KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT