portalKRS.pl
Powiazania
Moduł Powiązania umożliwia badanie powiązań pomiędzy dwoma wskazanymi przez Użytkownika podmiotami: kapitałowo-osobowych, geograficznych

Zawartość:

Powiązania kapitałowo-osobowe analizowane są w oparciu o dane publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) oraz w oparciu o dane spółek cywilnych pochodzące z bazy GUS. Powiązania geograficzne budowane są na podstawie aktualnych danych adresowych zarówno podmiotów KRS, jak też CEIDG.

Aby zbadać powiązania pomiędzy dwoma podmiotami wystarczy:

 • skorzystać z dynamicznego wyszukiwania wpisując nazwę podmiotów (funkcjonalność dostępna w Panelu Serwisu Portal KRS), lub
 • wpisać lub wysłać w zapytaniu z systemu G2I: dwa numery identyfikacyjne podmiotów w celu zidentyfikowania powiązań między nimi np. KRS, NIP, REGON.

Raport zawiera prezentację graficzną ścieżki powiązań dla badanej pary podmiotów. Graf powiązań prezentuje zawsze najkrótszą ścieżkę powiązań dla kryteriów analizy wybranych przez Użytkownika. Poprzez zmianę kryteriów analizy Użytkownik ma możliwość generowania różnych ścieżek powiązań łączących badane podmioty, np. wyłącznie dla aktualnych relacji właścicielskich lub historycznych relacji zarządczych. W wielu przypadkach istnieją różne ścieżki powiązań łączące badane podmioty.

Dodatkowo analizowana jest odległość geograficzna pomiędzy badanymi podmiotami oraz odległość pomiędzy podmiotami powiązanymi.


W Profilu sprawdzenia w systemie G2I istnieje możliwość parametryzowania reguł dla jakich naliczane są Alerty - ostrzeżenia o zidentyfikowanych powiązaniach.

Sposoby dostępu do danych:
 • API - sprawdzenie po numerze NIP
 • Gate-To-Information®
 • Weryfikacja hurtowa (batch process)
 • PortalKRS.pl® - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych, wynik Porównania Beneficjenta prezentowany w ramach pobieranych raportów KRS


OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Polskie Listy Sankcyjne: MSWiA oraz Min. Finansów
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT