portalKRS.pl
Web Service / API
Dostęp do wszystkich oferowanych przez nas baz możliwy jest za pośrednictwem API (Application Programming Interface).

Projektując nasze rozwiązania zadbaliśmy o ich elastyczność i możliwie łatwy dostęp do danych.

IK-API umożliwia proste i bezpieczne połączenie własnych systemów Klienta z naszymi bazami danych. Rozwiązanie takie sprawdza się zarówno podczas budowy automatycznych systemów pobierania informacji, jak i automatyzacji procesów podejmowania decyzji.

Oferujemy pełne wsparcie w tym zakresie i wieloletnie doświadczenie poparte dziesiątkami wdrożeń. Komunikacja systemu Klienta odbywa się z wykorzystaniem standardu opartego na składni XML (SOAP).

Opracowaliśmy dla Państwa szczegółową dokumentację naszego rozwiązania oraz dedykowaną do przeprowadzania testów aplikację. Szczegółowa dokumentacja techniczna i Test-IK-API dostępna jest po podpisaniu odpowiedniej umowy.OFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
STATUS VAT
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
  • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
    ADRES: UL. GROCHOWSKA 344 lok. 3,
    03-838 WARSZAWA
    KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT