portalKRS.pl
Baza Giełd Wierzytelności
Czy wiesz, że skuteczność w weryfikacji kontrahentów w Bazie Giełd Wierzytelności jest większa niż w większości BIG-ów?

Podstawa prawna

Oferowanie wierzytelności na sprzedaż poprzez ogłoszenia publiczne (w tym Internet) jest w pełni zgodne z obowiązującym prawem. Oferowanie wierzytelności na sprzedaż nie podlega Ustawie o Udostępnianiu Informacji Gospodarczych i Wymianie Danych Gospodarczych >> ze względu na Art. 1 Ust. 3 Pkt. 2 tej ustawy.

Art. 4. Udostępnianie informacji gospodarczych osobom trzecim nieoznaczonym w chwili przeznaczania tych informacji do udostępniania następuje wyłącznie za pośrednictwem biura informacji gospodarczej, chyba że udostępnianie następuje w celu sprzedaży wierzytelności przez ogłoszenie publiczne lub przepisy prawa przewidują inny tryb udostępniania danych.


Projekt BGW

Celem stworzenia serwisu Baza Giełd Wierzytelności (skr.: BGW) była integracja informacji o wierzytelnościach wystawionych na sprzedaż w jednym miejscu. Takie rozwiązanie niesie za sobą duże korzyści dla wszystkich użytkowników (odbiorców, jak i dostawców informacji) serwisu. Wszystkie informacje udostępniane za pośrednictwem BGW pochodzą z serwisów firm prowadzących giełdy wierzytelności lub wystawiających własne wierzytelności na sprzedaż.


Tak pokaźny zasób danych jest niezwykle cennym źródłem informacji.
 • Za pośrednictwem BGW wykonywanych jest rocznie ponad 600 tys. przeszukań większości giełd wierzytelności w Polsce
 • Większość firm leasingowych korzysta z BGW sprawdzając swoich kontrahentów.
 • Wskaźnik hit-rate BGW pozostaje na poziomie zbliżonym do największych BIG-ów działających na rynku.
 • Na giełdach wierzytelności średnio miesięcznie pojawia się ponad 2 tys. zmian (dodanie, aktualizacja, usunięcie)


Zawartość

Raport na temat dłużnika, który mogą Państwo pobrać z BGW zawiera:

 • NIP, nazwę oraz adres dłużnika
 • nazwę wystawcy wierzytelności - giełdy długów
 • kwotę zadłużenia wraz z terminem płatności
 • datę publikacji

Korzyści dla operatorów Giełd:

 • zwiększenie odzyskiwalności długów
 • możliwość dotarcia z własną ofertą do szerszego grona odbiorców
 • wyszukiwanie informacji celem dokonania kompensat lub potrąceń

Liczby

Poniższy wykres przedstawia dynamikę liczby zapytań kierowanych do BGW przez naszych klientów.

Sposoby dostępu do danych:
Więcej o BGW

Big Consulting Sp. z o.o. wspólnie z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, przygotował pierwszy w Polsce raport pt. "Giełdy Wierzytelności w Polsce" - III kwartał 2016. Co ciekawe informacje z Bazy Giełd Wierzytelności, pokrywają 80% danych z giełd wierzytelności w Polsce, z czego ponad 70% to informacje o zadłużeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.


Linki:

Artykuł dotyczący giełd wierzytelności, jaki ukazał się w Obserwatorze Finansowym (10.01.2017, Jacek Ramotowski)

Pierwszy w Polsce raport o giełdach wierzytelności - informacja prasowa na stronach KPF (28.11.2016)

"Giełdy wierzytelności w Polsce" - raport z badań IV kwartał 2017 to kolejne już opracowanie opisujące rynek giełd wierzytelności przygotowane przez ekspertów KPF w partnerstwie z Big Consulting Sp. z o.o.

Wszystkich zainteresowanych pobraniem pełnej wersji raportu prosimy o kontakt pod adresem mailowym: badania@kpf.pl

"Siódma księga Zasad Dobrych Praktyk KPF" dotycząca funkcjonowania internetowych giełd wierzytelnoścOFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT