portalKRS.pl
Sprawozdania_finansowe
eSprawozdania to natychmiastowy i niezależny dostęp do sprawozdań i dokumentów finansowych podmiotów KRS

Zawartość:

W związku z nowym standardem raportowania do KRS nasza Spółka podjęła się opracowania technologii umożliwiającej pobieranie w sposób automatyczny sprawozdań finansowych bezpośrednio z E-MS Portal KRS (Przeglądarka dokumentów finansowych).

Informacja o momencie złożenia przez podmiot sprawozdań do e-KRS identyfikowana jest codziennie na podstawie wzmianek w MSiG (Dz. 3 Rb. 2).

Pliki źródłowe XML z danymi finansowymi pozyskane z serwisu Ministerstwa zawierają dane finansowe (Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans) za okres bieżący oraz porównawczy za poprzedni okres sprawozdawczy. Ponadto w naszych raportach znajdują się są wszystkie dokumenty, jakie zostały pozyskane z e-KRS dla danego podmiotu np. sprawozdania za poprzednie lata (w pdf.), załączniki do XML.

 • Raport KRS > Dane Finansowe > eSprawozdania /Bilans oraz RZiS - zawiera prezentację danych finansowych (źródło: PortalKRS.pl)

 • Raport KRS > Dane Finansowe > Pliki do pobrania ? zawiera zarówno XML źródłowy, jak też wszystkie dokumenty dostępne dla podmiotu w KRS, np. sprawozdania za wcześniejsze okresy w pdf. (źródło: PortalKRS.pl) • Liczby:

  Baza sprawozdań finansowych aktualizowana jest codziennie i zawiera ok. 250 tys. rekordów z danymi finansowymi podmiotów KRS (stan na 07.10.2019 r).

  Statystyka dla danych finansowych w bazie w podziale na typy struktur wg. schematów Ministerstwa (stan na 07.10.2019 r):
  Sposoby dostępu do danych:
  • API - pobranie plików XML ze sprawozdaniami
  • Gate-To-Information®
  • Replika całej bazy eSprawozdań z codzienną aktualizacją
  • Bazy personalizowane ? przygotowane wg. kryterium Klienta
  • PortalKRS.pl - graficzny interaktywny panel do przeglądania i analizy danych, dane finansowe prezentowane są w ramach pobieranych raportów KRSOFEROWANE BAZY

BAZA KRS
Historia wpisów, Stan aktualny, Powiązania, Grafy,
Wykresy, Prokurenci, Beneficjenci rzeczywiści
SRAWOZDANIA FINANSOWE
Ponad 250 tys. aktualnych danych
finansowych podmiotów KRS
AML - LISTY SANKCYJNE
SDN, FCE PLC, CLOFS, Sanctions EU, Sanctions ONZ
Codzienna aktualizacja
REGON / CEIDG
dane rejestrowe, PKD,
dane o podmiotach z KRS i CEIDG
MAPA KRS-NIP-REGON
420 tys. kompletów numerów identyfikacyjnych
1-2 tys. nowych wpisów dziennie
UPADŁOŚCI
Upadłości i układy ogłaszane w sądach upadłościowych
UPADŁOŚCI MSiG
Baza ponad 3500 upadłości
400-500 nowych zdarzeń miesięcznie
DOTACJE EU
Ponad 150 tys. beneficjentów, Kwoty,
Realizowane projekty
OSTRZEŻENIA KNF
Lista podmiotów z ostrzeżeniami KNF
VAT Biała Lista
Status podatnika w VAT-PL oraz VAT_EU
RAPORT ANTY-FRAUD
Weryfikacja całego otoczenia badanej firmy,
w 41 bazach informacji gospodarczej i rejestrowej
DZIAŁ 4 KRS
Zobowiązania publicznoprawne publikowane w
Dziale 4 KRS
CRBR
Ustalanie i weryfikacja beneficjenta w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych
REJESTRY UOKIK
Rejestry Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
RZS
Weryfikacja przedmiotu w Rejestrze
Zastawów Skarbowych MF
EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste
eSkładka
weryfikacja zgodności pary danych NIP i PESEL Przedsiębiorcy
SUDOP
Informacja o pomocy publicznej przyznanej firmie
Porównaj Beneficjenta
Automatyczne porównanie Beneficjenta
wg danych KRS vs CRBR
Powiązania
Identyfikacja powiązań pomiędzy podmiotami
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Informacja o firmach i osobach niewypłacalnych

SPOSOBY DOSTĘPU DO DANYCH

TOP PRODUKTY
USŁUGI
O FIRMIE
 • INFORMACJAKREDYTOWA.PL SP. Z O.O.
  ADRES: UL. MIŃSKA 23 lok. 8,
  03-808 WARSZAWA
  KRS 0000325302 REGON 141754310 NIP 1132752571
KONTAKT